ACTA

Leping, mis on kahjulik Eesti rahvale ja Eesti ettevõtetele!

по-русски

Mis on ACTA?

ACTA on eesti keeles Võltsimisvastane Kaubandusleping (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), kuid pealkiri on petlik. Allpool on koos põhjenduste ja viidetega lepingu tekstile ära toodud mitmed lepinguga seotud probleemid, mille põhjal saab kindlalt öelda, et ACTA on suureks ohuks interneti tulevikule, sõnavabadusele, inimõigustele ja nii Eesti kui Euroopa majandusele. Otsest kasu saavad ACTAst vaid rahvusvahelised megakorporatsioonid.

Olulisemad viited:

Põhiprobleemid ACTAga

Seni kõige põhjalikum ACTA analüüs leiab, et ACTA riivab inimõigusi

Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsioon tellis analüüsi ACTA mõjude hindamiseks inimõiguste vaatenurgast. Tegu on seni kõige mahukama ja kõige põhjalikuma säärase analüüsiga ning selle koostasid õigusteadlased Douwe Korff ning Ian Brown.

Analüüs jõudis järeldusele, et ACTA ei ole kooskõlas Euroopas kehtivate inimõigustega.

Kes viitsib, võiks analüüsi läbi lugeda. Tegu on üsna loetava tekstiga. Kõige olulisemad tsitaadid on kokku korjatud Kogukonna blogis asuvasse postitusse.

ACTA olulised osad on tänaseni salastatud

ACTA koostamine ja läbirääkimised toimusid täielikus saladuses. 1969nda aasta Viini Konventsioon näeb ette, et kui mõni rahvusvahelise lepingu punkt on ebaselge, siis tuleb seda tõlgendada varasemate mustandite ning läbirääkimisdokumentide põhjal. Need dokumendid on aga salastatud ja segaseid kohti on ACTAs piisavalt, et isegi tipp-juristid tõlgendavad lepingut väga erinevalt.

Seetõttu võib öelda, et ACTA olulised osad on tänaseni salajased ja neid ei ole avaldatud isegi riikidele, kes on ACTAle alla kirjutanud. Kui ühel ilusal päeval need dokumendid avaldatakse, saame me kõik teada kuidas ACTAt “tegelikult” tõlgendama peab.

ACTA mõjul hakatakse internetis sinu järel nuhkima ning sinu nähtut tsenseerima; kaovad tasuta WiFi levialad

Nuhkimise ja tsenseerimisega hakkaksid tegelema nii internetiteenuse pakkujad (Elion, Starman, tasuta WiFiga kohvikud jne) kui ka veebiteenuste pakkujad (Google, YouTube, Neti.ee, Rate.ee, Postimees jne).

Leebemalt: ACTA otseselt sellist kohustust ei pane. Küll aga tekitatakse teenusepakkujatele tugev motivatsioon selleks kolme ACTA punkti koosmõjul. Nimelt õhutatakse teenusepakkujat koostööle õigusteomajatega, seatakse piirid nende tänasele immuunsusele kasutajate materjali sisu eest ning muudetakse teenusepakkuja vastutavaks teenuses tehtava eest, kui ta autorikaitse rikkumist “võimaldab”: näiteks kui Postimees pakub oma veebilehel artiklite juures kommenteerimise võimalust ja keegi postitab kommentaaridesse autoriõigusega kaitstud luuletuse, vastutab sellise rikkumise eest Postimees kui “rikkumise võimaldaja”.

On selgelt näha, et Postimehe jaoks oleks sellises maailmas odavam kommenteerimist mitte lubada ja Elionil oleks odavam keelata juurdepääs YouTube-ile, kuna nad ei saa kunagi kindlad olla, et Sa ei hakka sinna üles laadima mõnda muusikavideot, mille autor Sina ise pole. Nad on “võimaldajad”, kuid nad pole enam vastutusest vabad.

Neile, kelle jaoks interneti pakkumine ei ole põhitegevus (näiteks tasuta WiFiga kohvikud) on kõige riskivabam ja lihtsam interneti pakkumine lõpetada.

Punktid lepingu originaaltekstis, mille koosmõjul sellised ajendid tekitatakse:

23.4: With respect to the offences specified in this Article for which a Party provides criminal procedures and penalties, that Party shall ensure that criminal liability for aiding and abetting is available under its law.

27.2: Further to paragraph 1, each Party’s enforcement procedures shall apply to infringement of copyright or related rights over digital networks, which may include the unlawful use of means of widespread distribution for infringing purposes. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.16

Fn 15: For instance, without prejudice to a Party’s law, adopting or maintaining a regime providing for limitations on the liability of, or on the remedies available against, online service providers while preserving the legitimate interests of right holder.

27.3: Each Party shall endeavour to promote cooperative efforts within the business community to effectively address trademark and copyright or related rights infringement while preserving legitimate competition and, consistent with that Party’s law, preserving fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.

ACTA vastuvõtmisel luuakse “ACTA Komitee”

Lepingu rakendamisel läheb edasine lepinguga seotud administratsioon üle mittedemokraatlikult valitud ACTA Komiteele. Sellise Komitee loomine väljaspool selleks tavapäraselt ettenähtud organisatsioone nagu Maailma Kaubanduse Organisatsioon või WIPO, tekitab hulganisti probleeme.

ACTA Komitee võimuses on ka dikteerida mil viisil tuleb ACTAt tõlgendada. Ebaselgeid punkte ACTAs on aga mitmeid ning väga paljudes kohtades sõltub konkreetsest tõlgendusest kes peab kuhu miljoneid investeerima või kes kusagilt miljoneid juurde saab. Samuti kas sellistel juhtudel saavad riivatud suure osa maailma inimeste senised õigused ja vabadused, või mitte.

Teisisõnu tekib ACTA vastuvõtmisel väike grupp ülimõjuvõimsaid isikuid, kes ei allu reaalselt demokraatlikele soovidele ning kelle ära ostmiseks võidakse luua suurfirmadele tugev majanduslik ajend.

Piltlikult öeldes on ACTAle alla kirjutamine sama hea kui annaksid võhivõõrale tühja paberi, mille all ääres on sinu allkiri öeldes: “kirjuta sinna peale misiganes lepingut sa seal näha soovid.”

Punktid lepingu originaaltekstis, mille mõjul ACTA Komiteele sellised õigused antakse:

36.2: The Committee shall:

a) review the implementation and operation of this Agreement;

b) consider matters concerning the development of this Agreement;

c) consider any proposed amendments to this Agreement in accordance with Article 42 (Amendments);

36.3: The Committee may decide to:

c) make recommendations regarding the implementation and operation of this Agreement, including by endorsing best practice guidelines related thereto;

d) share information and best practices with third parties on reducing intellectual property rights infringements, including techniques for identifying and monitoring piracy and counterfeiting; and

42.1: A Party may propose amendments to this Agreement to the Committee. The Committee shall decide whether to present a proposed amendment to the Parties for ratification, acceptance, or approval.

 

ACTA sunnib riike kriminaliseerima tegevusi, mis on seni vähemalt Eestis olnud legaalsed

Kui oled ostnud täiesti legaalselt USAst DVD-plaadi peal filmi, siis seda ei õnnestu Sul reeglina Eestist ostetud DVD-mängijaga vaadata, kuna plaadil ja mängijal on erinevad “regioonid”. Mõne DVD-mängija puhul on võimalik regiooni muuta või teha mängija üldse “regioonivabaks” ja nõnda vaadata kõikjalt ostetud DVD-filme. Samuti on võimalik igasuguste regioonidega DVD-filme vaadata arvutis üldlevinud tarkvaraga nagu näiteks VLC Media Player. ACTAga võivad kõik need tegevused muutuda kriminaalkuritegudeks.

Kordame: ACTA üks tõlgendus võimaldab muuta kriminaalkuriteoks legaalselt ostetud filmide vaatamine.

Tänapäeva Eestis on selline tegevus karistatav põhimõtteliselt vaid juhul kui see pannakse toime ärilisel eesmärgil või seda aktiivselt reklaamitakse. ACTAga muutuks see karistatavaks kui filmivaataja on “regioonide” kontseptsioonist teadlik ja nendest meelega mööda läheb.

DVD-filmide regioonid on vaid üks näide. Sarnaseid “kaitsemeetmeid”, mis segavad legaalselt ostetud toodete vaatamist-kuulamist-kasutamist on mitmeid ja ka nendest “mööda hiilimine” saab kriminaalkuriteoks.

Punktid lepingu originaaltekstis, mis sellise mõju tekitavad:

27.6: In order to provide the adequate legal protection and effective legal remedies referred to in paragraph 5, each Party shall provide protection at least against:

a) to the extent provided by its law:

i) the unauthorized circumvention of an effective technological measure carried out knowingly or with reasonable grounds to know; and

ii) the offering to the public by marketing of a device or product, including computer programs, or a service, as a means of circumventing an effective technological measure; and

b) the manufacture, importation, or distribution of a device or product, including computer programs, or provision of a service that:

i) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing an effective technological measure; or

ii) has only a limited commercially significant purpose other than circumventing an effective technological measure.

{ Footnote: In implementing paragraphs 5 and 6, no Party shall be obligated to require that the design of, or the design and selection of parts and components for, a consumer electronics, telecommunications, or computing product provide for a response to any particular technological measure, so long as the product does not otherwise contravene its measures implementing these paragraphs. }

27.7: To protect electronic rights management information, { Footnote: For the purposes of this Article, rights management information means:

(a) information that identifies the work, the performance, or the phonogram; the author of the work, the performer of the performance, or the producer of the phonogram; or the owner of any right in the work, performance, or phonogram;

(b) information about the terms and conditions of use of the work, performance, or phonogram; or

(c) any numbers or codes that represent the information described in (a) and (b) above; when any of these items of information is attached to a copy of a work, performance, or phonogram, or appears in connection with the communication or making available of a work, performance, or phonogram to the public. } each Party shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against any person knowingly performing without authority any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies, having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate, or conceal an infringement of any copyright or related rights:

a) to remove or alter any electronic rights management information;

b) to distribute, import for distribution, broadcast, communicate, or make available to the public copies of works, performances, or phonograms, knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

ACTA muudab kuriteoks tagavarakoopiate tegemise

Kui seni oli koopiate tegemine seadusega keelatud kommertseesmärgil, siis ACTA sätestab uue mõistena kopeerimise “kaubanduslikus ulatuses s.h. kaudse majandusliku tulu saamiseks”, jättes seejuures termini lahti seletamise salastatud dokumentide ning loodava ACTA Komitee hooleks.

Kuna tänapäeval müüakse internetis muusikat ka ühe laulu kaupa, siis võib “kaubandusliku ulatusena” käsitleda ka legaalselt ostetud CD-plaadilt ühe loo arvutisse kopeerimist juhuks kui tulevikus plaat kogemata katki läheb. Samuti võib “kaudset majanduslikku tulu” tõlgendada näiteks niimoodi, et kui tõesti ühel hetkel CD-plaat katki läheb, siis sa ei pea uut ostma, vaid saad oma lemmiklugu arvutist edasi kuulata: sa ei pea ostma uut plaati, seega oled saanud kaudset majanduslikku tulu tagavarakoopia loomisest.

Tegu on ühe võimaliku ACTA tõlgendusega, mis ei ole välistatud tänu sellele, et lepingu tekst on äärmiselt ebamäärane ning selliseid punkte hakatakse alles hilisemalt tõlgendama hetkel salastatud dokumentide põhjal ning ACTA Komitee poolt. Seega küsimus kas ACTAt niimoodi tõlgendatakse või mitte ei sõltu ACTA tekstist ega Eesti ametnike-poliitikute tahtest, vaid ACTA Komiteest ja salastatud dokumentidest.

Punkt lepingu originaaltekstis, mis sellise mõju tekitab:

23.1: Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial scale. { Footnote: Each Party shall treat wilful importation or exportation of counterfeit trademark goods or pirated copyright goods on a commercial scale as unlawful activities subject to criminal penalties under this Article. A Party may comply with its obligation relating to importation and exportation of counterfeit trademark goods or pirated copyright goods by providing for distribution, sale or offer for sale of such goods on a commercial scale as unlawful activities subject to criminal penalties. } For the purposes of this Section, acts carried out on a commercial scale include at least those carried out as commercial activities for direct or indirect economic or commercial advantage.

ACTA muudab teaduspõhiste ettevõtete alustamise ja igasuguse innovatsiooni kallimaks ja riskantsemaks

FFII poolt läbi viidud ACTA analüüsis on ära toodud ja põhjendatud mitmed punktid kuidas ACTA hakkab mõjutama teaduspõhiseid ja innovatsiooniga tegelevaid ettevõtteid, tõstes oluliselt riske komistada kogemata kellegi teise teose või patendi otsa ning riske saada selliste rikkumiste eest kaela ülikulukaid kohtuasju. Samuti võib piisavalt ähmaseid patente omav konkurent lasta kohtul keelata Sinu arendatud toote või teenuse levitamise enne kui kohus on üldse saanud Sind isegi ära kuulata.

Riskide maandamine eeldab aga põhjalikke ning kulukaid analüüse ning ka siis ei saa olla kindel, et kõik riskid on maandatud. “Innovatsioon” muutuks suurfirmade pärusmaaks — nende, kellel on juba piisav patendiportfell välja arendatud, et ähvarduse korral minna kiirelt samamoodi vasturünnakule. Väiksemate konkurentide turult tõrjumine muutub lihtsamaks kui täna.

Uue Skype-i sarnase eduloo tekkimine Eestis muutub märksa ebatõenäolisemaks.

Märkusena tuleb lisada, et ACTAt allkirjastavatele riikidele on jäetud võimalus loobuda ACTA kohaldamisest patentidele, kuid tegu on erandiga, mitte reegliga.

Punktid originaaltekstis, mis sellise mõju tekitavad:

9.1: Each Party shall provide that, in civil judicial proceedings concerning the enforcement of intellectual property rights, its judicial authorities have the authority to order the infringer who, knowingly or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered as a result of the infringement. In determining the amount of damages for infringement of intellectual property rights, a Party’s judicial authorities shall have the authority to consider, inter alia, any legitimate measure of value the right holder submits, which may include lost profits, the value of the infringed goods or services measured by the market price, or the suggested retail price.

9.2: At least in cases of copyright or related rights infringement and trademark counterfeiting, each Party shall provide that, in civil judicial proceedings, its judicial authorities have the authority to order the infringer to pay the right holder the infringer’s profits that are attributable to the infringement. A Party may presume those profits to be the amount of damages referred to in paragraph 1.

9.3: At least with respect to infringement of copyright or related rights protecting works, phonograms, and performances, and in cases of trademark counterfeiting, each Party shall also establish or maintain a system that provides for one or more of the following:

a) pre-established damages; or

b) presumptions { Footnote: The presumptions referred to in subparagraph 3(b) may include a presumption that the amount of damages is: (i) the quantity of the goods infringing the right holder’s intellectual property right in question and actually assigned to third persons, multiplied by the amount of profit per unit of goods which would have been sold by the right holder if there had not been the act of infringement; or (ii) a reasonable royalty; or (iii) a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorization to use the intellectual property right in question. } for determining the amount of damages sufficient to compensate the right holder for the harm caused by the infringement; or

c) at least for copyright, additional damages.

 

ACTA muudab elu ja ravimid kolmandatesse riikidesse kallimaks, vähendades samas ka Eesti kui transiitmaa olulisust

Intellektuaalomandi kaitse on maailmas seni olnud territooriumipõhine. Kui mõni kaubamärk, patenteeritud ravim või autoriõigusega kaitstud teos on Euroopas kaitstud, kuid mitte Hiinas ja Aafrikas, siis võib seda Hiinas toota ja läbi Euroopa Aafrikasse vedada.

ACTA muudab seni kehtivat korda ning tollile antakse õigus kinni pidada sellised tooted, mille õigused on transiitmaal mingitpidi kaitstud. Üritame hetkeks ette kujutada mis hakkab Aafrikas juhtuma kui HIVi ja AIDSi ravimite hinnad seal oluliselt suurenevad. Seetõttu võib öelda, et elu ning eriti tervishoid muutuvad arengumaades oluliselt kallimaks ning samuti väheneb Eesti kui transiitmaa olulisus — saamata jäävad mõned transiidist pärinevad tulud.

Punktid originaaltekstis, mis sellist mõju tekitavad:

16.2: A Party may adopt or maintain procedures with respect to suspect in-transit goods or in other situations where the goods are under customs control under which:

a) its customs authorities may act upon their own initiative to suspend the release of, or to detain, suspect goods; and

b) where appropriate, a right holder may request its competent authorities to suspend the release of, or to detain, suspect goods.

ACTA halvab globaalse soojenemise vastase võitluse

FFII analüüsist lähtub, et ACTAst võib vägagi tõenäoliselt saada oluline takistus selliste tehnoloogiate levitamisel, mis aitavad võidelda globaalse soojenemisega.

Tehnoloogiad, mis aitavad võidelda globaalse soojenemise vastu, on äärmiselt teadmistemahukad ning seetõttu kaitstud reeglina sadade patentidega. Tänu ACTAle muutub selliste teadmistemahukate tehnoloogiate arendamine ja vajalike patentide litsentseerimine oluliselt kallimaks.

ACTA annab senisest suuremad võimalused ka “patenditrollidele” — ettevõtetele, mis ostavad patente kokku vaid selleks, et teisi kohtusse kaevata ja ise tootearendusega ei tegele.

Märkusena tuleb lisada, et ACTAt allkirjastavatele riikidele on jäetud võimalus loobuda ACTA kohaldamisest patentidele, kuid tegu on erandiga, mitte reegliga.

Mida sina saad teha?

Anna oma allkiri ACTA vastasele petitsioonile Eestis

ACTA vastu on Eestis kogutud juba peaaegu 5000 allkirja. Enda nime saad kirja panna Petitsioon.ee leheküljel.

Allkirjaga näitad nii poliitikutele kui ametnikele, et pead ACTAt ohuks Eestile ning ei soovi seda meie õuel näha. Allkirja saab anda nii ID-kaardiga kui ka lihtsalt e-postiga.

Anna oma allkiri ACTA vastasele petitsioonile Euroopas

Euroopa ACTA vastase petitsiooni leiad aadressilt /

Oma allkirja andmiseks piisab vaid e-postiaadressi olemasolust.

Kirjuta e-kiri Eesti rahvast esindavatele Euroopa Parlamendi saadikutele ning palu neil hääletada ACTA vastu

Juunis 2012 läheb ACTA ratifitseerimisele Euroopa Parlamendis ning Eestit on seal esindamas 6 eurosaadikut. Iga eestlane võib neile e-posti teel kirjutada ja oma muresid kurta. Eurosaadikute e-posti aadressid leiab alljärgnevalt:

Juhul kui Sul endal hetkel häid ideid pole, siis tekstinäidisena pakume välja järgneva:

Austatud Eurosaadik!

Aktiivse kodanikuna tunnen muret, et ACTA leppe väljatöötamisel ja arutlemisel on tekkinud mitmeidki küsitavusi, mida Euroopa Komisjon ei ole piisavalt selgitanud. Selliste ebamäärasuste, aga ka varjamiste tõttu astus tagasi ka Euroopa Parlamendi ACTA raportöör Kader Arif. Seetõttu palun, et osaleksid 10. aprillil Euroopa Parlamendi liikme Marietje Schaake poolt korraldataval ACTA infopäeval Euroopa Parlamendis, kus tema ja paljud teemaga seotud organisatsioonid kirjeldavad probleeme, mis ACTA ratifitseerimisel esile võivad kerkida. Ühtlasi on minu lootus, et hääletad tõenäoliselt juunis toimuval ratifitseerimisel ACTA vastu.

Lugupidamisega,
<Sinu nimi siia>

 

Võta ühendust Riigikogu liikmetega ja palu neil avalikult välja öelda oma seisukoht ACTA osas

Kuigi Eestis on veel ebaselgus kas ACTA läheb Riigikokku ratifitseerimisele või mitte, on siiski just Riigikogu liikmetel ohtralt mõjuvõimu avaliku arvamuse ning riigi poliitika kujundamisel. Kõige enam on tänapäeval puudu poliitikutest, kes võtaksid ACTA osas konkreetse seisukoha: olgu see siis poolt või vastu. Meie kui valijate õigus on neilt seda nõuda.

Liiga palju oleme kohanud poliitikute poolt ACTA teemal seisukohta, mida võiks kirjeldada sõnadega: “Mina ei saa aru mis see on ja mis see teeb, aga eks ma uurin.” Selline teadmatus ja apaatsus ei sobi Riigikogu liikmetele, eriti niivõrd olulises küsimuses.

Riigikogu liikmete kontaktandmed leiab Riigikogu veebilehelt. Jätame siinkohal pöördumise sisu Sinu hooleks. Kui soovid, siis väljenda end diplomaatiliselt. Kui soovid, siis ütle otse välja mida tegelikult arvad.

Löö kaasa ACTA vastase tegevuse organiseerimisel ning aruteludel

Aktiivne arutelu käib MTÜ Eesti Interneti Kogukonna poolt organiseeritud Skype-i põhises jututoas, kus igapäevaselt koos üle saja inimese. Kui Sul on Skype õigesti seadistatud, siis piisab kui klikkida seda linki. Kui mitte, siis võta esmalt Skype-i tekstivestluse teel ühendust mõne Kogukonna aktivistiga. (Näiteks Skype-i kasutajanimed: elver.loho ning jaagup.irve)

Üsna aktiivne arutelu ACTA teemadel on käimas ka Hinnavaatluse foorumis.

Tee annetus MTÜ Eesti Interneti Kogukonnale

Annetusi kasutatakse ACTA vastase teavitustöö finantseerimiseks ning tulevikus teiste oluliste ning ebamõistlikult internetti ja vabadusi-õigusi piiravate plaanide vastase töö läbiviimisel. Hetkel on lisaks ACTA-le silmapiiril järgnevad teemad:

  • Euroopa Liidu uus andmekaitse direktiiv, milles on palju häid külgi, kuid ka mõningaid võimalikke probleemseid kohti. See on teema, mida tuleb veel lähemalt uurida.
  • Euroopa Liidus tulevad peatselt taas arutelu alla tarkvarapatendid — kontseptsioon, mis on seni praktikas eksisteerinud vaid USAs ning mille üle võtmine võib mõjuda vägagi negatiivselt Eesti IT-ettevõtete rahvusvahelisele konkurentsivõimele.
  • Katsed võtta eksisteeriv tollipoliitika (mille järgi võib toll avada Sinu piiri ületavad pakid) ning rakendada seda ka Euroopa Liidu piiri ületavale internetiliiklusele — ehk järjekordne katse hakata jälgima Sinu internetiühendust ja tsenseerima Sinu nähtavat internetti.

Mille peale annetatud raha kulutatakse? Näiteks: trükised, kleebised, honorarid põhjalikku analüüsimist vajavate artiklite kirjutamise eest, veebilehed, veebilehtede majutus, transport, arutelude ja töögruppide korraldamine jne.

MTÜ Eesti Interneti Kogukond pangakonto asub Swedbankis kontonumbriga 221050731645 — palun märgi ülekande selgitusse “Annetus”. Jätame endale õiguse Sind Kogukonna veebilehel avalikult tänada kui Sa ei ole annetuse selgitusse märkinud teisiti.